OMEGLETV CLICK

Polityka prywatności Omegle TV Click

Polityka prywatności


1. Wprowadzenie

1.1 Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) ma zastosowanie do naszej aplikacji do czatów wideo OmegleTVClick (zwana dalej „Usługą”). Termin „Usługa” obejmuje również stronę internetową https://www.omegletv.click/en/ i odnosi się do niej.

2.1 Zobowiązujemy się do ochrony prywatności naszych podmiotów danych („Ty” lub „Użytkownik”); w tej Polityce wyjaśniamy, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przechowujemy, ujawniamy i usuwamy (każde „przetwarzanie”) wszelkie dane osobowe dotyczące Ciebie, tj. wszelkie informacje, które możemy posiadać na Twój temat jako osoby możliwej do zidentyfikowania lub możliwej do zidentyfikowania.

1.3 Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie informacji, które przetwarzamy. Nie ma zastosowania do praktyk firm, których nie posiadamy ani nie kontrolujemy, ani osób, którymi nie zarządzamy. Informacje podane za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać linki do aplikacji lub stron internetowych osób trzecich, a wszelkie informacje, które podasz tym stronom, będą regulowane przez ich odpowiednie polityki prywatności.

2. Informacje, które wybierasz do publicznego ujawnienia za pośrednictwem naszej Usługi

2.1 Niektórzy Użytkownicy mogą zdecydować się na publiczne ujawnienie informacji umożliwiających identyfikację lub wrażliwych informacji o sobie podczas normalnego korzystania z Usługi. Może to nastąpić poprzez korzystanie z opcjonalnych pól profilowych, interakcje w czatach lub udostępnianie wcześniej prywatnej interakcji publicznie. Takie informacje dobrowolnie ujawnione w publicznych częściach naszej Usługi są uznawane za publiczne, nawet jeśli w innym przypadku byłyby uważane za informacje umożliwiające identyfikację lub wrażliwe. Dobrowolne publikowanie takich informacji oznacza, że możesz utracić wszelkie prawa do prywatności, które normalnie miałbyś w odniesieniu do tych informacji.

2.2 Jeśli zdecydujesz się podać informacje umożliwiające identyfikację, korzystając z niektórych ogólnych funkcji naszej Usługi, pamiętaj, że osoby, które czytają te informacje, mogą je wykorzystać lub ujawnić innym osobom lub innym osobom lub organizacjom bez naszej kontroli i bez Twojej wiedzy, a wyszukiwarki mogą indeksować te informacje. Dlatego zachęcamy Cię do dokładnego rozważenia, czy zamieścić jakiekolwiek konkretne informacje w treści, którą tworzysz lub w informacjach, które przesyłasz za pośrednictwem naszej Usługi, które chciałbyś zachować w prywatności.

3. Linki do innych stron internetowych

3.1 Inne strony internetowe mogą zawierać linki do naszej Usługi. Podejmujemy komercyjnie uzasadnione starania, aby zapewnić, że nie są one zaangażowane w żadne nielegalne działania i że są zgodne z RODO. Jednak te strony internetowe nie są pod naszą kontrolą i nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Prawdopodobnie będą miały swoje własne powiadomienia o prywatności i warunki użytkowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za te strony internetowe. Korzystanie z tych stron internetowych i dostęp do nich odbywa się na Twoje własne ryzyko. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie powiadomień o prywatności tych stron internetowych, aby zobaczyć, jak przetwarzają Twoje dane osobowe.

4. Działalność nielegalna

4.1 Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, które uznamy za odpowiednie, w tym, ale nie tylko, do badania skarg lub zgłoszonych naruszeń, zgłaszania podejrzanej działalności nielegalnej organom ścigania, organom regulacyjnym lub innym stronom trzecim oraz ujawniania wszelkich informacji niezbędnych lub odpowiednich do takich osób lub organizacji, w tym, ale nie tylko, Twoje informacje profilowe, adresy e-mail, historię użytkowania, opublikowane materiały, adresy IP i informacje o ruchu.

5. Polityka dotycząca plików cookie

5.1 Podobnie jak niemal wszystkie profesjonalne strony internetowe, ta Usługa korzysta z plików cookie, które są małymi plikami przechowywanymi w Twojej przeglądarce internetowej, które są powszechnie używane do poprawy Twojego doświadczenia i umożliwienia określonych funkcji, takich jak uwierzytelnianie. Ta strona wyjaśnia, jakie informacje zbierają, jak ich używamy i dlaczego czasami musimy przechowywać te pliki cookie. Podzielimy się również informacjami, jak możesz zapobiec przechowywaniu tych plików cookie, ale może to obniżyć lub zakłócić pewne elementy funkcjonalności Usługi.